Instellingen

1


de Ene zegt tot Mozes

en tot Elazar, zoon van Aäron de priester,-
   hij zegt:

2


neemt óp:

het hoofdenbestand van heel de samenkomst
   der zonen Israëls

van twintig jaar oud en daarboven,
   per vaderhuis bij hen,-

al wat bij Israël ter strijdschaar uittrekt.

3


Dan spreekt Mozes
   -en ook Elazar de priester-
   hun toe in de steppen van Moab,

aan de Jordaan bij Jericho, zeggend:

4


‘van twintig jaar oud en daarboven!’-

zoals de Ene heeft geboden aan Mozes
   en de zonen
   Israëls,-

die zijn weggetrokken
   uit het land van Egypte.