Instellingen

46


Het geheel van de ingelijfden

die Mozes bij de Levieten,
   met Aäron en Israëls vaandrigs,
   heeft ingelijfd,

in hun families
   en in huizen-van-één-vader bij hen,

47


van dertig jaar oud en daarboven

tot vijftig jaar oud,
al wie is opgekomen
om een diensttijd van dienstwerk
   uit te dienen
   of een diensttijd van draagwerk
   in de tent van samenkomst,

48


hun ingelijfden zijn er:

acht duizendtallen,
vijf honderdtallen en tachtig.

49


Op mond van de Ene
   heeft men hen ingelijfd,-
   door de hand van Mozes,

man voor man bij zijn dienstwerk
   en bij zijn draagwerk:

ingelijfd door hem,-
zoals de Ene Mozes heeft geboden.