Instellingen

22


Dan spreekt de Ene tot Mozes en zegt:

23


spreek tot Aäron en tot zijn zonen en zeg:

zó zult ge de zonen Israëls zegenen;
door tot hen te zeggen:
••