Instellingen

20


Dat dóet Mozes, en Aäron ook, en
   heel de samenkomst van de zonen Israëls,
   met de Levieten;

naar al wat de Ene Mozes heeft geboden
   voor de Levieten,

zó hebben ze met hen gedaan,
   de zonen Israëls.

21


Dan ontdoen ze zich van hun zonden,
   de Levieten,

wassen ze hun gewaden
en beweegt Aäron hen heen en weer
   met een wiegen
   voor het aanschijn van de Ene;

dan vraagt Aäron verzoening over hen,
   om hen te reinigen.

22


Daarna

zijn de Levieten gekomen
om in hun dienst te gaan dienen
   in de tent van samenkomst,

voor het aanschijn van Aäron
   en het aanschijn van zijn zonen;

zoals de Ene Mozes heeft geboden
   over de Levieten,

zó hebben ze met hen gedaan.
••