Instellingen

1


Boek van de genesis,- geboorte (Gen. 5,1),
van Jezus Christus,
zoon van David, zoon van Abraham.

2


Abraham laat Isaak geboren worden,

Isaak laat Jakob geboren worden,
en Jakob laat Juda en zijn broeders
geboren worden.

3


Juda laat Perets en Zerach geboren worden,

uit Tamar;
Perets laat Chetsron geboren worden,
en Chetsron laat Aram geboren worden;

4


Aram laat Aminadav geboren worden,

Aminadav laat Nachsjon geboren worden,
en Nachsjon laat Salmon geboren worden;

5


Salmon laat Boaz geboren worden,

uit Rachab;
Boaz laat uit Ruth Obed geboren worden;

6


Obed laat Jesse geboren worden,

en Jesse laat David geboren worden,
de koning.

7


David laat Salomo geboren worden,

uit de vrouw van Oeria;
Salomo laat Rechabeam geboren worden,
Rechabeam laat Avia geboren worden,
en Avia laat Asaf geboren worden;

8


Asaf laat Josafat geboren worden,

Josafat laat Joram geboren worden,
en Joram laat Oezia geboren worden;

9


Oezia laat Jotam geboren worden,

Jotam laat Achaz geboren worden,
en Achaz laat Hizkia geboren worden;

10


Hizkia laat Manasse geboren worden,

Manasse laat Amoos geboren worden,
en Amoos laat Josjia geboren worden;

11


Josjia laat Jechonja en diens broers

geboren worden
bij de omhuizing naar Babel.

12


Na de omhuizing naar Babel

laat Jechonja Sjealtiƫl geboren worden,
en Sjealtiƫl laat Zorobavel geboren worden;

13


Zorobavel laat Avihoed geboren worden,

Avihoed laat Eljakiem geboren worden,
en Eljakiem laat Azor geboren worden;

14


Azor laat Sadok geboren worden,

Sadok laat Achiem geboren worden
en Achiem laat Elioed geboren worden;

15


Elioed laat Elazar geboren worden,

Elazar laat Matan geboren worden
en Matan laat Jakob geboren worden;

16


Jakob laat Jozef geboren worden,

de man van Maria,
uit wie Jezus wordt geboren
die Gezalfde wordt genoemd.

17


Alle geboorten dus van Abraham tot David

zijn veertien geboorten,
van David tot aan
de omhuizing naar Babylon
zijn het veertien geboorten,
en van de omhuizing naar Babylon
tot aan de Gezalfde
zijn het veertien geboorten.