Instellingen

18


Van Jezus Christus

is de genesis,- geboorte, zó geweest:
als Maria, zijn moeder,
wordt uitgehuwelijkt aan Jozef,
blijkt zij voordat zij samenkomen
het in de schoot te hebben
uit heilige geestesadem.

19


Maar omdat Jozef, haar man,

een rechtvaardige is
en het zijn wil niet is
van haar een toonbeeld te maken,
beraamt hij het
haar in het verborgene los te laten.

20


Maar terwijl hij dat in de zin heeft,

zie, een aankondig-engel van de Heer
verschijnt hem in een droom en zegt:
Jozef, zoon van David,
vrees niet om Maria, je vrouw,
bij je te nemen,
want wat in haar geboren wordt,
is uit heilige geestesadem;

21


zij zal een zoon voortbrengen

en jij zult als zijn naam uitroepen:
Jezus!-
want híj zal zijn gemeente redden
van hun zonden!

22


Heel dit is geschied

opdat vervuld zal worden
wat vanwege de Heer is gezegd
door de profeet die zegt:

23


zie, de maagd zal het in de schoot krijgen

en een zoon voortbrengen,
en als zijn naam zullen ze uitroepen
‘Immanoeël’ (Jes. 7,14);
vertaald is dat: met ons is God!

24


Jozef, ontwaakt uit de slaap, doet

zoals de aankondig-engel van de Heer
hem heeft opgedragen
en neemt zijn vrouw bij zich;

25


Hij heeft haar niet bekend

totdat zij een zoon voortbrengt;
en hij roept als zijn naam uit: Jezus!