Instellingen

21


zij zal een zoon voortbrengen

en jij zult als zijn naam uitroepen:
Jezus!-
want híj zal zijn gemeente redden
van hun zonden!

22


Heel dit is geschied

opdat vervuld zal worden
wat vanwege de Heer is gezegd
door de profeet die zegt:

23


zie, de maagd zal het in de schoot krijgen

en een zoon voortbrengen,
en als zijn naam zullen ze uitroepen
‘Immanoeël’ (Jes. 7,14);
vertaald is dat: met ons is God!