Instellingen

25


Op dat moment geeft Jezus zijn oordeel:

ik dank u, Vader,
Heer van de hemel en het aardland,
dat gij deze dingen hebt verborgen
voor wijzen en verstandigen
en ze hebt onthuld aan onmondigen;