Instellingen

24


Een ander zinnebeeld

houdt hij hun voor; hij zegt:
te vergelijken is het koninkrijk der hemelen
met een mens die
goed zaad zaait in zijn akker;

25


maar terwijl de mensen slapen

komt zijn vijand;
als hij ratelgras heeft gezaaid,
midden tussen de tarwe,
gaat hij weg;

26


wanneer het gewas uitspruit

en vrucht maakt,
dán
verschijnt ook het ratelgras;

27


de dienaars van de huiseigenaar

komen bij hem en zeggen:
heer, hebt u niet goed zaad
in uw akker gezaaid;
waarvandaan heeft hij dan ratelgras?-

28


hij brengt tot hen uit:

een vijandig mens heeft dat gedaan!-
de dienaars zeggen tot hem:
wilt u dan dat we weggaan
en het bijeenlezen?-
maar hij brengt uit: nee,

29


anders zult ge bij het bijeenlezen

van het ratelgras tegelijk daarmee
de tarwe uitrukken;

30


laat allebei samen groeien

tot aan de oogst;
op het moment van de oogst
zal ik tot wie oogsten zeggen:
leest eerst het ratelgras bijeen
en bindt het in bundels
om het te verbranden,
maar brengt de tarwe samen
in mijn schuur!