Instellingen

43


Daarom zeg ik u:

het koninkrijk van God
zal van u worden weggehaald
en worden gegeven aan een volk
dat de vruchten daarvan opbrengt.