Instellingen

9


De scharen die hem voortvoerden* Of: voorgingen.

en die volgden
hebben het uitgeschreeuwd en gezegd:

hosanna (Ps. 118,25-26)!

voor de zoon van David!-
gezegend hij die komt
in de naam des Heren!-

hosanna

in den hoge!