Instellingen

1


Ten antwoord zegt Jezus het hun

weer in zinnebeelden, hij zegt: