Instellingen

36


maar over die dag en ure weet niemand iets,

ook niet de engelen der hemelen,
ook niet de zoon,-
behalve de Vader alleen.