Instellingen

71


Maar als hij naar buiten gaat,

het portaal in, ziet
een ander (meisje) hem
en zegt tot hen die daar zijn:
híj was met Jezus de Nazoreeër!