Instellingen

45


Maar vanaf het zesde uur

geschiedt er duisternis
over heel het land,
tot aan het negende uur.

46


Omstreeks het negende uur

schreeuwt Jezus het uit met grote stem
en zegt hij: Eli, Eli, lema
sabachtani?- dat is:
mijn God, mijn God,
waarom heb je mij verlaten (Ps. 22,2)?

47


Sommigen van wie daar stonden

en dat hoorden hebben gezegd:
die roept om Elia!

48


Meteen is een van hen toegesneld,

heeft een spons genomen, gevuld met edik,
die op een rietstaf gezet
en hem te drinken gegeven (Ps. 69,22).

49


Maar de overigen zeggen:

laat maar, we zullen zien
of Elia hem komt redden!

50


Maar Jezus schreeuwt wederom,

met grote stem,
en laat de geestesadem los.