Instellingen

54


Als de overste over honderd

en die met hem Jezus in bewaring houden,
de beving zien en wat er geschiedt,
worden ze zeer bevreesd, en zeggen:
híj is waarlijk een zoon van God geweest!