Instellingen

43


Ge hebt gehoord dat is gesproken:

liefhebben zul je je naaste (Lev. 19,18)
en haten zul je je vijand!-

44


maar ík zeg u:

hebt uw vijanden lief
en bidt voor wie u vervolgen!-

45


opdat ge zonen-en-dochters wordt

van uw Vader in de hemelen,
omdat hij zijn zon laat opgaan
over bozen en goeden,
en regent over
rechtvaardigen en onrechtvaardigen,

46


want als ge liefhebt

wie ú liefhebben,
wat is het loon dat ge hebt?-
doen ook de tollenaars
niet hetzelfde?-

47


en als ge alleen uw broeders

hartelijk groet,
wat voor overvloedigs doet ge?-
doen ook die uit de volkeren
niet hetzelfde?-

48


weest gij dus volmaakt (Deut. 18,13),

zoals uw hemelse Vader volmaakt is!