Instellingen

21


Zij trekken Kafarnaoem binnen;

en meteen is hij op de sabbatdagen
de samenkomst binnengekomen
en gaan onderrichten.

22


Ze zijn versteld geweest

over zijn onderricht,
want in zijn onderricht is hij geweest
als een die gezag heeft,
en niet zoals de schriftgeleerden.

23


Meteen is er in hun samenkomst

een mens geweest,
behept met een onreine geest;
die krijst

24


en zegt:

wat is er tussen ons en jou,
Jezus Nazarener!-
ben je gekomen om ons te vernietigen?-
ik wéét van jou wie je bent:
de heilige van God!

25


Jezus straft hem af en zegt:

zwijg jij, en kom uít hem!

26


De onreine geest laat hem stuiptrekken

en stemheffend met grote stem
gaat hij uit hem weg.

27


Allen zijn zó verbaasd

dat zij samen (ruzie) zoeken; ze zeggen:
wat is dit?- een nieuw onderricht,
met gezag!, en draagt hij
de onreine geesten iets op, dan
gehoorzamen ze hem!

28


En dit ongehoorde over hem

komt meteen naar buiten overal heen,
heel het ommeland van Galilea in.