Instellingen

40


Er komt tot hem een huidvraatlijder,

die hem te hulp roept
en terwijl hij een knieval maakt
tot hem zegt:
als u het wílt bent u bij machte
mij rein te maken!

41


Diep geroerd strekt hij zijn hand uit,

grijpt hem vast en zegt tot hem:
ik wíl dat, wórd gereinigd!

42


Meteen gaat de huidvraat van hem weg

en wordt hij gereinigd.