Instellingen

40


Er komt tot hem een huidvraatlijder,

die hem te hulp roept
en terwijl hij een knieval maakt
tot hem zegt:
als u het wílt bent u bij machte
mij rein te maken!

41


Diep geroerd strekt hij zijn hand uit,

grijpt hem vast en zegt tot hem:
ik wíl dat, wórd gereinigd!

42


Meteen gaat de huidvraat van hem weg

en wordt hij gereinigd.

43


Hij snauwt hem af,

werpt hem meteen naar buiten

44


en zegt tot hem:

zie toe dat je aan niemand iets zegt,
nee: scheer je weg,
‘toon je aan de priester’ (Lev. 13,49)
en offer voor je reiniging
wat Mozes heeft opgedragen,
hun tot getuigenis!

45


Maar buitengekomen

begint hij het meeste uit te bazuinen
en aan het gesprokene
ruchtbaarheid te geven,
zodat hij niet meer bij machte is
in het openbaar een stad binnen te komen,
maar daarbuiten heeft moeten zijn
op plekken in de woestijn;
toch zijn zij naar hem toe blijven komen,
van overal.