Instellingen

41


Diep geroerd strekt hij zijn hand uit,

grijpt hem vast en zegt tot hem:
ik wíl dat, wórd gereinigd!