Instellingen

1


Hij staat op daarvandaan, en komt aan

in de gebieden van Judea
en over de Jordaan,
en weer stromen er scharen bij hem samen,
en weer is hij, zoals hij gewoon is geweest,
hen gaan onderrichten.

2


Toen zijn er Farizeeërs (tot hem) gekomen

en hebben hem de vraag gesteld
of het een man vrij staat
zijn vrouw los te laten;
dit om hem op de proef te stellen.

3


Maar ten antwoord zegt hij tot hen:

wat heeft Mozes u geboden?

4


En zij zeggen:

Mozes heeft toegelaten
‘een brief van afstand te schrijven
en haar los te laten’ (Deut. 24,1)!

5


Maar Jezus zegt tot hen:

met het oog op uw hardheid van hart
heeft hij voor u dit gebod geschreven;

6


maar sinds het begin, de schepping,

‘heeft hij hen mannelijk
en vrouwelijk gemaakt’ (Gen. 1,27);

7


‘daarom zal een mens

zijn vader en moeder verlaten,

8


en de twee zullen tot één vlees zijn’


(Gen. 2,24);

zodat zij niet meer twéé zijn
maar één vlees;

9


wat dan God tot een span heeft gemaakt

moet een mens niet willen scheiden!

10


Op (weg) naar het huis

hebben de leerlingen hem hierover
weer vragen gesteld.