Instellingen

39


Zij zeggen tot hem: wij zíjn bij machte!

Maar Jezus zegt tot hen:
de drinkbeker die ík drink
zult ge drinken,
en met de doop waarmee ík gedoopt word
zult ge worden gedoopt,