Instellingen

27


Weer komen ze Jeruzalem binnen.

Als hij rondloopt in het heiligdom
komen tot hem de heiligdomsoversten,
de schriftgeleerden en de oudsten,

28


en die hebben tot hem gezegd:

met welke volmacht doe je deze dingen
of wie heeft je deze volmacht gegeven
om deze dingen te doen?

29


Maar Jezus zegt tot hen:

ik zal van u één uitspraak vragen,
geeft mij uw oordeel en ik zal u zeggen
in welke volmacht ik deze dingen doe;

30


de doop door Johannes,

is die uit (de) hemel geweest
of van mensen uit?- geeft mij uw oordeel!

31


Toen hebben ze met elkaar moeten

overleggen; ze hebben gezegd:
als we zeggen ‘uit (de) hemel’,
zal hij zeggen: waarom dan hebt ge
hem niet geloofd?-

32


zeggen we echter ‘van mensen uit’…

Ze hebben de schare gevreesd;
want allen hebben het erop gehouden
dat Johannes wezenlijk een profeet is geweest.

33


Als hun oordeel zeggen ze tot Jezus:

we weten het niet!
Dan zegt Jezus tot hen:
en ík zeg u ook niet
in welke volmacht ik deze dingen doe!