Instellingen

3


en als iemand tot u zegt:

waarom doet ge dat?, zegt dan:
de heer heeft het nodig
en meteen zendt hij het weer hierheen!