Instellingen

29


Jezus oordeelt: het eerste is

‘hoor, Israël, de Heer is onze God,
de Heer is één;

30


liefhebben zul je de Heer, je God,

uit heel je hart, uit heel je ziel,
uit heel je verstand
en uit heel je kracht’ (Deut. 6,4-5)!

31


Tweede is dit: ‘liefhebben zul je je naaste

als jezelf’ (Lev. 19,18)!-
een ander gebod, groter dan deze, is er niet!