Instellingen

35


Onderricht gevend in het heiligdom

heeft Jezus als zijn oordeel gezegd:
hoe kunnen de schriftgeleerden zeggen
dat de Gezalfde een zoon van David is?-

36


zelf heeft David door de heilige Geest

gezegd:
‘de Heer heeft gezegd tot mijn heer:
zetel aan mijn rechterhand,
totdat ik je vijanden heb gelegd
onder je voeten!’ (Ps. 110,1)

37


zelf spreekt David als ‘heer’ van hem,

hoe is hij dan zijn zoon?
De talrijke schare heeft hem gaarne gehoord.