Instellingen

28


leert van de vijgenboom het zinnebeeld:

wanneer haar hout al zacht wordt
en de bladeren uitbotten,
herkent ge daaraan dat de zomer nabij is;