Instellingen

4


Maar enkelen zijn bij zichzelf boos geworden:

waartoe is deze verkwisting van de mirre
geschied?-