Instellingen

6


Maar Jezus zegt: láát haar!-

waarom bezorgen jullie haar moeilijkheden?-
zij heeft een fraai werk
aan mij bewerkt;

7


want de armen hebt ge altijd bij u,

en wanneer ge wilt
hebt ge macht om aan hen goed te doen,
maar mij hebt ge niet altijd!-

8


wat ze (te bieden) had heeft ze gedaan;

zij heeft mijn lichaam met mirre vóórgezalfd
voor de begrafenis;

9


maar het is amen, zeg ik u:

overal waar het evangelie zal worden gepredikt
aan heel de wereld,
zal ook van wat zíj heeft gedaan
worden gesproken
tot gedachtenis aan haar!