Instellingen

12


Maar weer antwoordt Pilatus

en hij heeft tot hen gezegd:
wat moet ik dan doen met hem
die gij de koning der Judeeërs noemt?