Instellingen

38


Het voorhangsel van de tempel

scheurt in tweeën, van boven tot beneden.

39


En als de honderdman

die tegenover (hem) bij hem staat
ziet dat hij zó
de geestesadem uitblaast, zegt hij:
waarlijk, deze mens
is een zoon van God geweest!