Instellingen

39


En als de honderdman

die tegenover (hem) bij hem staat
ziet dat hij zó
de geestesadem uitblaast, zegt hij:
waarlijk, deze mens
is een zoon van God geweest!