Instellingen

43


komt Jozef, die van Arimatea,

een vooraanstaand raadsheer;
ook híj is iemand geweest
die het koningschap van God verwelkomde;
hij waagt het
om bij Pilatus binnen te komen
en vraagt om Jezus’ lichaam.