Instellingen

14


Maar later verschijnt hij,

terwijl zij aanliggen, aan de elf,
en hekelt hun ongeloof en hardhartigheid
omdat zij hen die hem hebben aanschouwd
als opgewekte
niet geloven.

15


Dan zegt hij tot hen:

trekt uit tot heel de wereld
en predikt de evangelieverkondiging
aan heel de schepping:

16


wie zal geloven en zich laat dopen

zal worden gered,
maar wie niet gelooft
zal worden veroordeeld;

17


maar déze tekenen

zullen hen die geloven volgen:
in mijn naam zullen zij demonieën uitwerpen,
in nieuwe talen spreken;

18


slangen zullen ze optillen

en zelfs als ze iets dodelijks drinken
zal het hen geenszins schaden;
zieken zullen zij handen opleggen
en die zullen het goed hebben!