Instellingen

15


Dan zegt hij tot hen:

trekt uit tot heel de wereld
en predikt de evangelieverkondiging
aan heel de schepping:

16


wie zal geloven en zich laat dopen

zal worden gered,
maar wie niet gelooft
zal worden veroordeeld;

17


maar déze tekenen

zullen hen die geloven volgen:
in mijn naam zullen zij demonieën uitwerpen,
in nieuwe talen spreken;

18


slangen zullen ze optillen

en zelfs als ze iets dodelijks drinken
zal het hen geenszins schaden;
zieken zullen zij handen opleggen
en die zullen het goed hebben!

19


Nadat hij dit tot hen gesproken heeft

wordt de Heer Jezus dan
‘opgenomen in de hemel’ (2 Kon. 2,11)
en ‘zet hij zich ter rechterhand van God’

(Ps. 110,1).

20

Maar zíj, zij trekken uit
en prediken overal,
terwijl de Heer met hen meewerkt
en het woord bekrachtigt
door de tekenen die erop volgen.