Instellingen

13


Hij komt weer buiten, de zee langs;

heel de schare is tot hem gekomen
en hij heeft hen onderricht.

14


In het voorbijgaan ziet hij Levi,

die van Alfeüs, bij het tolhuis zitten,
en hij zegt tot hem: volg mij!
Hij staat op en volgt hem.

15


En het geschiedt als hij in zijn huis aanligt,

dat vele tollenaren en zondaars
méé zijn gaan aanliggen met Jezus
en zijn leerlingen;
want het zijn er velen geweest,
en ze zijn hem gaan volgen.

16


De schriftgeleerden en de Farizeeërs

zien dat hij eet
met de zondaars en tollenaren
en hebben tot zijn leerlingen gezegd:
hij eet met de tollenaren en zondaars!

17


Jezus hoort dat

en zegt tot hen:
die sterk-en-gezond zijn
hebben geen heelmeester nodig,
wél wie het kwalijk hebben!-
ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen,
wél zondaars!