Instellingen

23


En het geschiedt dat hij

op een van de sabbatten
voorbijtrekt door de zaailanden,
en zijn leerlingen beginnen
de weg te doen
terwijl ze de aren plukken.

24


De Farizeeërs hebben tot hem gezegd:

zie, waarom doen zij op de sabbatten
wat niet mag?

25


En hij zegt tot hen:

hebt ge nooit kennis gekregen van
wat David deed
toen hij gebrek had en honger leed,
hijzelf en die bij hem waren?-

26


hoe hij het huis van God binnenkwam

onder heiligdomsoverste Evjatar
en ‘de broden van de uitstalling’ (Lev. 24,5-9)
opat, die niemand mag eten
behalve de heiligdomsdienaren,
en ook gaf aan die met hem samen waren!-