Instellingen

3


Er komen er

die een verlamde tot hem brengen,
gedragen door vier (man).