Instellingen

5


Als Jezus dat geloof van hen ziet,

zegt hij tot de verlamde:
kind, jouw zonden worden vergeven!