Instellingen

13


Hij klimt op naar het gebergte,

en roept tot zich wie híj gewild heeft,
en die komen naar hem toe.

14


Hij maakt een twaalftal,-

dat zij bij hem zullen zijn,
en hij hen zal uitzenden om te prediken