Instellingen

28

amen is het, zeg ik u:
alles zal aan de mensenzonen
vergeven worden,
de bezondigingen en evenveel lasteringen
als waarmee ze zullen lasteren,