Instellingen

29


wanneer de vrucht zich prijsgeeft,

‘zendt hij meteen de sikkel uit,
omdat de zomeroogst is aangetreden’ (Joël 4,13).