Instellingen

6


Als hij Jezus ziet, van verre,

rent hij (op hem af)
en brengt hem hulde;

7


krijsend zegt hij met grote stem:

‘wat is er tussen mij en jou’ (1 Kon. 17,18),
Jezus, zoon van God de Allerhoogste?–
ik bezweer je bij God,
kwel mij niet!