Instellingen

30


De apostelen

verzamelen zich bij Jezus
en verkondigen aan hem wat zij
hebben gedaan en wat zij onderricht hebben.

31


Hij zegt tot hen:

hierheen, jullie zelf in afzondering,
naar een plek in de woestijn,
en rúst wat!
Want die kwamen en gingen
zijn met velen geweest,
en zij hebben geen goed moment gehad
om te eten.