Instellingen

37


Maar ten antwoord zegt hij tot hen:

geeft gíj hun te eten!
Zij zeggen tot hem: moeten wij wegtrekken,
voor tweehonderd dinar broden kopen
en aan hen te eten geven?