Instellingen

11


maar gíj zegt:

als een mens tot de vader of de moeder zegt:
het is korban, dat is: een offergave,
wat u maar van mijn kant van nut kan zijn!,

12


dan laat ge hem al niet meer

iets doen voor zijn vader of moeder,