Instellingen

14


Toen hij de schare weer

bij zich had geroepen,
heeft hij tot hen gezegd:
hoort naar mij, gij allen, en verstaat!-

15


er is niets dat van buiten de mens

hem binnentrekt
dat bij machte is hem te ontwijden;
nee, de dingen die uit de mens
naar buiten trekken, die zijn het
die de mens ontwijden!