Instellingen

21


want van binnen uit,

uit het hart van de mensen,
trekken de kwade overleggingen naar buiten,
hoererijen, dieverijen, moorden,

22


allerlei overspel, hebzuchtigheden,

boosaardigheden, arglistigheid,
teugelloosheid,
een boos oog, lastering, zelfverheffing,
onbezonnenheid;

23


al dit boze, het trekt van binnenuit

naar buiten en ontwijdt de mens!