Instellingen

8


terwijl ge het gebod van God loslaat,

houdt ge vast
aan de overlevering van de mensen!